ELIXIA-jäsenenä voit jäädyttää jäsenyytesi verkossa Omat sivut -palvelussa. "Jäädyttäminen" tarkoittaa jäsenyyden väliaikaista tauottamista tietyksi ajanjaksoksi.

JÄÄDYTYSEHDOT SELKEÄSSÄ MUODOSSA

Tässä on lyhyt opas jäädytysehdoista, ja lisää voit lukea yksinkertaistetuista versioista. 

YLEISET JÄÄDYTYSEHDOT 

 • Valitse 1 tai 2 tulevaa kuukautta

 • Jäädytyksen voi uusia jäädytysjakson jälkeen

 • Jäsenyyttä ei voi käyttää jäädytyksen aikana

 • Ei edellytä mitään asiakirjoja

 • Jäädytysmaksu on €8/kk

 • Jäsenyysmaksua ei peritä jäädytysjakson aikana

Lue jäädytysehdoista lisää jäljempänä:

 • Jäädytyksen yleiset ehdot

 • Jäädytyksen pituus ja jakso

 • Jäädytysmaksu

 • Jäädytyksen uusinta

 • Poikkeuksena sairaus, tapaturma ja raskaus

 • Jäsenyyden uudelleenaktivointi

 

ELIXIA:N JÄÄDYTYSEHDOT

YLEISET JÄÄDYTYSEHDOT

ELIXIA-jäsenenä voit jäädyttää jäsenyytesi verkossa Omat sivut -palvelussa kuukausittaisella jäädytysmaksulla.

Jäädyttäminen tarkoittaa jäsenyyden väliaikaista tauottamista tietyksi ajanjaksoksi.

Kuukausittainen jäädytysmaksu koskee yleistä jäädytystä. Mitään asiakirjoja ei tarvita.

Jos sitoutumisaikasi on kesken, kun jäädytät jäsenyytesi, sitoutumisaikaa jatketaan jäädytysjakson pituuden verran.

Yleisiin jäädytysehtoihin tehdään poikkeuksia seuraavista syistä: vakava sairaus, vamma tai raskaus (ks. erillinen osio jäljempänä).

 

JÄÄDYTYKSEN PITUUS JA JAKSO

Voit jäädyttää jäsenyytesi kerrallaan yhden tai kahden tulevan kuukauden ajaksi. Jäädytys koskee aina koko kuukautta, ja alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Esimerkki: Haluat jäädyttää jäsenyytesi tammikuun 15. päivänä. Ensimmäinen mahdollinen jäädytyskuukausi on tällöin helmikuu.

Voit uusia jäädytysjakson lisämaksusta. 

Yleisjäädytystä ei voida tehdä takautuvasti. 

 

JÄÄDYTYSMAKSU

Jäädytysmaksu on 8€ jäädytyskuukautta kohti, ja se lisätään ensimmäiseen mahdolliseen laskuun. Jäädytysmaksu korvaa jäsenmaksusi jäädytysjakson aikana.

Esimerkki: Jäädytät jäsenyytesi helmi- ja maaliskuun ajaksi. Maksat tällöin jäsenmaksun sijaan kuukausittaisen jäädytysmaksun tammikuun ja helmikuun laskussa (tai helmikuun ja maaliskuun laskussa, sen mukaan jäädytitkö jäsenyyden ennen laskutusajankohtaa vai sen jälkeen). 

 

VAKAVA SAIRAUS TAI VAMMA SEKÄ RASKAUS OVAT POIKKEUSTAPAUKSIA

Jos sinulla on vakava sairaus tai vamma, tai olet raskaana, voit jäädyttää jäsenyytesi 1–12 kuukaudeksi ilman jäädytysmaksua. Tämä edellyttää asianmukaisten asiakirjojen lataamista jäädytyspyynnön yhteydessä.

Asiakaspalvelumme hoitaa jäädytystä ja poistaa asiakirjat GDPR-tietosuojalakia noudattavien käytänteidemme mukaisesti heti, kun jäädytyspyyntö on käsitelty.

Sairauden tai vamman vuoksi tehty jäädytys voidaan myöntää 2 kuukautta takautuvasti.

Asiakirjat

Tarvittava asiakirja voi olla terveysviranomaisen tai terveydenhuollon ammattilaisen (lääkärin, fysioterapeutin, kiropraktikon) lausunto, josta käy ilmi, ettet voi harjoitella pyydetyn jäädytysjakson aikana.

Tärkeää: Älä koskaan liitä asiakirjoja, jotka sisältävät arkaluontoisia tietoja, kuten terveystietoja

JÄSENYYDEN UUDELLEENAKTIVOINTI

Jäsenyytesi aktivoituu automaattisesti ensimmäisenä päivänä jäädytysjakson jälkeen.

Halutessasi voit aktivoida jäsenyyden jo aikaisemmin Omat sivut -palvelussa.

 • Jos jäädytyskausi ei ole tällöin vielä alkanut, sinun ei tarvitse maksaa jäädytysmaksua.

 • Jos jäädytysjakso on alkanut ja aktivoit jäsenyytesi ennen jakson päättymistä, jäädytysmaksu jaetaan kyseisen kuukauden jäädytetyillä vuorokausilla. Sinulta laskutetaan normaali jäsenmaksu uudelleenaktivoinnin päivästä alkaen seuraavassa mahdollisessa laskussa.

  Esimerkki: Olet jäädyttänyt jäsenyytesi koko tammikuuksi, mutta uudelleenaktivoit sen 14. tammikuuta. Jäädytysmaksu 8 € jaetaan 31:llä (päiviä tammikuussa) ja kerrotaan jäädytyspäivien määrällä eli 14:llä. Tässä tapauksessa maksu olisi 3,6 €. Lisäksi maksettavaksi tulee normaali jäsenmaksu 15. tammikuuta alkaen.