Kuntoliikunta parantaa muistia

Onko totta, että liikunta voi parantaa muistia? Kyllä, tutkimusten mukaan kuntoliikunta voi parantaa muistia.
SATS
Kategoria
Harjoittelu

– Se on totta, jos liikunnalla tarkoitetaan kuntoliikuntaa, sanoo Uumajan yliopiston liikuntalääketieteen laitoksen tutkimusassistentti Carl Johan Olsson.

– Voimaharjoittelulla ei sen sijaan ole havaittu samaa yhteyttä.

Parhaan tehon kuntoliikunnasta saavat he, joilla on kohtalainen tai huono kunto. Ilahduttavaa on se, ettei muistin paraneminen vaadi kovinkaan kovaa treenaamista. Tehdyissä tutkimuksissa on käytetty tunnin reipasta kävelyä kolme kertaa viikossa.

Tutkijat ovat voineet todeta liikunnan ja muistin välillä olevan yhteyden tutkimalla tiettyä aivojen aluetta, hippokampusta, joka on tärkeä tapahtumamuistin kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet tämän aivoalueen tilavuuden suurenevan liikunnan harrastamisen myötä. Se on merkki muistikapasiteetin paranemisesta.

Hippokampus pienenee ihmisen ikääntyessä. Ikääntyneillä ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että liikunnan harrastamisen myötä taantuminen paitsi hidastuu, alue alkaa myös kasvaa uudelleen.

Eräässä göteborgilaisessa tutkimuksessa on osoitettu kuntoliikunnan parantavan myös nuorempien muistia. Tutkijat käyttivät lähtökohtana vuosina 1950–1976 syntyneiden miesten kutsuntojen tuloksiin ja vertasivat niitä tuoreimpiin kutsuntojen tuloksiin. Tutkimus osoitti, että liikunnan aloittaneilla muisti parani verrattuna heihin, jotka eivät aloittaneet liikunnan harrastamista.

Oletko kiinnostunut kuntoliikunnasta? Täältä löydät tietoja valikoimastamme, joka sopii sinulle, joka haluat parempaan kuntoon ja lisää kestävyyttä.